Projekt Interaktion

 

 logga projekt interaktion

I Projekt Interaktion undersöker vi hur barn använder blicken när de samspelar med en annan person.  

Deltagare i projektet (datainsamlingen är avslutad) var:

  • Barn med Aspergers syndrom eller högfungerande autism i åldrarna 5-10 år
  • Barn med normal utveckling i åldrarna 5-10 år (kontrollgrupp)

(Man kan anmäla sitt barn till studien längst ner på denna sida.)

Medan man vet en del om hur personer med autismspektrumtillstånd tittar på sociala händelser på en skärm, har ingen på ett noggrant sätt kunnat undersöka hur de tittar i verkliga livet. Att i detalj kartlägga hur barn med autismspektrumtillstånd tittar på sociala och icke-sociala händelser i vardagen är viktigt för att förstå hur dessa barn prioriterar mellan olika typer av information.

Med högfungerande menar vi att barnet inte har en utvecklingsstörning. Med autismspektrumtillstånd menar vi här någon av diagnoserna Autistiskt syndrom, Aspergers syndrom eller autismspektrumstörning.

Vi använder oss av en apparatur som mäter ögonrörelser. Metoden är helt ofarlig, och ingen del av apparaturen måste fästas på barnet. Studien äger rum i Uppsala (Spädbarnslabbet vid Institutionen för Psykologi) och själva undersökningen tar ca 1-1,5 timmar i anspråk. Man får 200 kr som kompensation för reseutgifter.

Följande moment ingår:

  •  Du (föräldern/vårdnadshavare) svarar på vissa formulär på papper eller via din dator hemma (anonymt, skickas in med kod)
  • Barnet gör en utvecklingsbedömning ifall resultatet från en sådan inte finns tillgänglig
  • Barnet träffar två testledare som gör mätningar av ögonrörelser (både live som beskrivits ovan, och när barnet tittar på korta filmer på en datorskärm)

Datainsamlingen till projektet är nu avslutad. När resultaten är klara kommer de att redovisas på www.babylab.se och www.ki.se/kind. För övriga frågor kontakta terje.falck-ytter at ki.se 

 

 

 

 

StartProjekt SmåsyskonProjekt InteraktionProjekt Attention