Projekt Attention

 

logga projekt attentionI Projekt Attention undersöker vi vilken information små barn är upptagna av. Vi visar filmer av sociala och icke-sociala händelser på en skärm, och mäter vad barnen tittar på. Det kan röra sig om exempelvis filmer av ansikten, eller av människor som rör sig. Vi jämför även hur barn med normal utveckling tittar med hur barn med autismspektrumstörning tittar.

Vi använder oss av en apparatur som mäter ögonrörelser. Metoden är helt ofarlig, och ingen del av apparaturen måste fästas på barnet. Studien äger rum vid Autismcenter för små barn och undersökningen tar ca 1 timme i anspråk. Man får 200 kr som kompensation för reseutgifter.

Följande moment ingår:

  •  Du (föräldern/vårdnadshavare) svarar på vissa formulär på papper eller via din dator hemma (anonymt, skickas in med kod)
  • Barnet träffar en testledare som gör en bedömning av barnets utvecklingsnivå (barnet får olika åldersanpassade uppgifter att lösa).
  • Barnet sitter framför en datorskärm som mäter ögonrörelser, dvs vad barnet tittar på när det ser på skärmen.Datainsamlingen till projektet är nu avslutad. När resultaten är klara kommer de att redovisas på www.babylab.se och www.ki.se/kind. För övriga frågor kontakta terje.falck-ytter at ki.se 


 

StartProjekt SmåsyskonProjekt InteraktionProjekt Attention